ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภทสถานะวันที่สมัคร
114306เด็กหญิงกัญญาภัค โสภาโรงเรียนกีรติศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:03
214307เด็กชายจตุพล เพชรนอกโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:04
314308เด็กชายณัฎฐา บุญช่วยสุวรรณเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย)​ สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:07
414309เด็กหญิงพลอยนภัส ฮิลล์โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:09
514310เด็กชายศุภักษร โคตรวิบูลย์เติมแสงไขปากช่องวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:11
614311เด็กหญิงเบญจวรรณ ศิริเนตรบ้านหนองคุ้มวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:13
714312เด็กหญิงศศิวิมล นาคสวัสดิ์บ้านหนองคุ้มวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:15
814313เด็กหญิงลาวัลย์ ยางนอกบ้านเขาพญาปราบ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:19
914314เด็กหญิงรัตติกาล แก้ววังปาโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
10 มี.ค. 2565 09:19
1014315เด็กหญิงเบญญา สนโพธิ์กลางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:19
1114316เด็กหญิงจิตตานนัท์ สวัสดีสันเทียะโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:20
1214317เด็กหญิงกฤติยาณี ตั้นสูงเนินวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:20
1314318เด็กหญิงอรัญญา โชติ​สูงเนิน​รร.นิคมชลประทานสงเคราะห์​ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:21
1414319เด็กหญิงพรภิกา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสายชนวน สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:23
1514320เด็กหญิงทัศวรรณ พงษ์สวรรค์นิคมชลประทานสงเคราะห์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:25
1614561เด็กชายเตชสิทธิ์ สิงห์คีพงค์โรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:25
1714322เด็กหญิงศิริณภา พรอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:28
1814323เด็กชายด.ชธนากร แก้วมณีโรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:29
1914324เด็กหญิงญาลินดา ภู่ตระกูลแสงสุริยาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:29
2014296เด็กหญิงศุภพร เยื่องเสือโรงเรียนสายสัมพันธ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:31
2114335เด็กชายศุภวิชญ์ พิศนอกโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:31
2214326เด็กหญิงภัทรากร ขุนเทพวันอาสาพัฒนา 2520 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:34
2314602เด็กหญิงกัญญาพัชร ก่ำวงษ์โรงเรียนบ้านวังไทร สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:36
2414344เด็กหญิงสรัลยา เสกสรรค์บ้านเขาวง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:44
2514327เด็กหญิงสิริกุล สุดโตโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
10 มี.ค. 2565 09:45
2614328เด็กหญิงพิชญ์สินี ภูชะนามโรงเรียนหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:45
2714329เด็กหญิงพัทธนันท์ สร้อยสูงเนินรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:46
2814347เด็กหญิงนิชานัน คำชนะชัยโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:46
2914330เด็กชายมีโชค สุระบุตรโรงเรียนประชานุสรณ์ สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:50
3014331เด็กหญิงกุลจิรา พูลรอดวันอาสาพัฒนา 2520 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:53
3114343เด็กชายธนกฤต เปลี่ยนศรีท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:54
3214332เด็กชายอภินันท์ มหาชนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:55
3314333เด็กหญิงศรีสุดา ศรีมงคลโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:55
3414334เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีรงค์โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
10 มี.ค. 2565 09:56
3514422เด็กหญิงหยาดทิพย์ ระวังศรีโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:56
3614175เด็กหญิงณิชารีย์ ภักดีนอกเทศบาล๑(บ้านหนองสาหร่าย) สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
10 มี.ค. 2565 09:58
3714336เด็กหญิงณิชกานต์ เครือทองโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:04
3814345เด็กชายกิตติภพ ทองทารุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:08
3914337เด็กชายสุขสวัสดิ์ พยัคฆ์บ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:09
4014338เด็กชายณัชพล ฉิมเล็กโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:14
4114339เด็กหญิงจีรพัชร ทรัพย์ศิริบ้านโป่งวัวเเดง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:15
4214340เด็กหญิงปาณิสรา สุดแสวงโรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:26
4314341เด็กชายพงศ์พันธ์ จันทร์สุขโรงเรียนหนองคุ้มวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:31
4414342เด็กหญิงอิทธยา แก้วดอนสัญลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:34
4514346เด็กหญิงปิยดา เกาะสูงเนินโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:42
4614351เด็กชายวีรศรุต แถบวิลัยโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:42
4714352เด็กชายอาณัติ พิรักษาโรงเรียนประชานุสรณ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:44
4814353เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูนครบุรีโรงเรียนประชานุสรณ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:45
4914354เด็กหญิงฐานิศรว์ ขวั่นสูงเนินโรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:46
5014355เด็กชายวรวัช ร่างทะเลสายสัมพันธ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 10:47

Total 628 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 044-311098
3. 044-313588
หรือหากสมัครไม่ได้ให้ติดต่อที่โรงเรียน

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th