ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภทสถานะวันที่สมัคร
114456เด็กชายปฐมพัฒน์ นันทโชควรกิตติ์บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:38
214457เด็กหญิงชลธิชา ช่างทองโรงเรียนเทศบาล1 สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:40
314458เด็กหญิงขวัญธิดา วันเนาว์โรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:43
414459เด็กชายปิยภัทร์ ไพรศรีบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:44
514460เด็กหญิงกันยาดา บุญมีมาพฤกษาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:45
614461เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขันทีท้าวบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:48
714462เด็กหญิงพิชญธิดา วุฒิสารรร.อนุบาลเทศบาลอำเภอมัญจาคีรี สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:49
814463เด็กหญิงขวัญกมล กล้าหาญโรงเรียนบ้านเขานมนาง สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:53
914608เด็กหญิงณัฐกานต์ ดาววิเศษบ้านหนองผักหนอก สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 09:54
1014465เด็กหญิงนิภาพร อุ่นเพ็งถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:02
1114466เด็กชายอภิสิทธิ์ สมบูรณ์โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 10:07
1214467เด็กหญิงจุฑารัตน์ เลิศทะเสมาบ้านหนองคุ้มวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:07
1314468เด็กชายธนภัทร พรหมคุณวัดวชิราลงกรณวราราม สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:08
1414469เด็กชายปฏิญากร โพธิรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:10
1514470เด็กชายอรรถพล พรมทารุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:13
1614471เด็กชายอนลัส​ ไทยจันอัดโรงเรียน​บ้านท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 10:16
1714622เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีประทุมสัญญลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 10:16
1814473เด็กชายพัชรพงษ์ อินทรโรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:22
1914474เด็กหญิงนันทิพร มีม้วนบ้านวังสีสด สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:26
2014475เด็กชายเด็กชายพัฒนพงษ์ คงทองหลางมารดาดรุณีรักษณ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:28
2114452เด็กชายคีตนันท์ บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:45
2214484เด็กหญิงกุลรดา รัตนวิชัยรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:47
2314476เด็กหญิงมณีรัตน์ สุนทรโชคบ้านโป่งตาลอง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:48
2414490เด็กชายอาณาจักร รุ่งศิลาบ้านปากช่อง คุรุสามัคคี1 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:49
2514477เด็กหญิงวรางคนาถ เทินสะเกษโรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:49
2614478เด็กหญิงภัทราพร คนขำโรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:49
2714479เด็กชายชินวุฒ เบ็งจันทึกบ้านโป่งตาลอง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:50
2814496เด็กหญิงพรรณิดา นพสูงเนินโรงเรียนบ้านท่าพลู สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:51
2914480เด็กหญิงมัทนา ทองมีโรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 10:52
3014249เด็กหญิงกัญญาภัค พือสันเทียะโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 10:57
3114491เด็กหญิงพรหมพร เเปรโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกสูง สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:01
3214485เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญประคองรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:04
3314489เด็กชายฤทธิกร พงษ์ภากิจโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:12
3414495เด็กชายโชคดี ละดาดกโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:13
3514481เด็กชายจีตพัฒน์ หอมกระแจะโรงเรียนบ้านวังไทร สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:15
3614482เด็กหญิงศิรินธร ฤกษ์ตระกูลโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:17
3714493เด็กหญิงณฐพร ทองเหลืองบ้านคลองยาง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 11:22
3814483เด็กหญิงศศิวิมล แสนโคตรบ้านท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:29
3914486เด็กหญิงพิมพ์รัชฎา มนกลางนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:29
4014492เด็กหญิงชนิสรา เสาวนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:35
4114349เด็กหญิงสิรินันท์ โพธิ์ถนอมโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:49
4214487เด็กชายจักรริน เจริญนอกบ้านเขาจันทน์หอม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 11:50
4314494เด็กชายเป็นหนึ่ง จินดาศรีโรงเรียนจำรัสวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 12:01
4414488เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ดิษฐ์ประสพรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:04
4514525เด็กชายภัทรกร รอดดำรงค์โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:08
4614050เด็กหญิงณัชชา วังยิฉิมบ้านหนองกะทุ่ม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:18
4714501เด็กชายโชติวิทย์ กิจมณีเศรษฐ์รุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:21
4814502เด็กชายวรายุทธ์ คล้ายเกตุโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:26
4914503เด็กชายภูบดี ควรแย้มรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:39
5014504เด็กชายพิทยสิทธิ์ ศรีสูงเนินโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:42

Total 628 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 044-311098
3. 044-313588
หรือหากสมัครไม่ได้ให้ติดต่อที่โรงเรียน

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th