คำแนะนำการสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในภาคเรียนที่ 2

สามารถเข้าใช้งานระบบ เพื่อสมัครเข้าเรียนกิจกรรมได้

นักเรียนที่สมัครเรียนก่อน มีสิทธิ์ได้รับบริการก่อน

ดังนั้น นักเรียนควรเลือกสมัครเรียนกิจกรรมตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง โดยเร็วที่สุด

ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Email: pakchongschool1@gmail.com
Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ