ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111264เด็กหญิงณิชารีย์ เหิมขุนทดโรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:05
211265เด็กหญิงพิจิตรา อาจใจบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:51
311266เด็กชายณัฐกชชมนต์ ศรีวังไพรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:50
411267เด็กหญิงกุลจิรา ศรีวิบูลย์บ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:45
511269เด็กหญิงฐานิดา ฉิมมาบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:10
611272เด็กหญิงอภิสรา จาริชานนท์โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:23
711273เด็กหญิงนิยานันท์ นิจันทึกวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:41
811274เด็กหญิงชนัญชิดา หวันนอกโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:13
911275เด็กชายสิรภพ ดางสูงเนินบ้านลำพญากลาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:08
1011276เด็กชายนิรวิทธ์ ชื่นฤดีโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:09
1111277เด็กหญิงธนัญพรรธน์ รักษ์นามวงษ์โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:55
1211278เด็กชายเพชรศิลา มีเจตนาบ้านหนองผักหนอก ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:12
1311279เด็กชายพีรพัฒน์ เที่ยงพุ่มสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:07
1411280เด็กชายวชิรวิชญ์ ยีสมันบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:25
1511281เด็กชายวรพล พลรัตนศักดิ์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:01
1611282เด็กชายธนาดุล ปราบงูเหลือมสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:26
1711283เด็กชายรัตนศักดิ์ เกื้อสูงเนินโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:58
1811284เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงค์กระโซ่บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:58
1911285เด็กชายพชรกฤต หวังภูกลางบ้านคลองยาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:48
2011286เด็กหญิงพัชราภรณ์ เชียงทองกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:17
2111287เด็กหญิงนันทินี ฤกษ์กำยีโรงเรียนบ้านปากช่อง​ (คุรุสามัคคี1)​ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:45
2211288เด็กหญิงมนัญชยา เจริญทรัพย์รอดณรงค์ศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:22
2311289เด็กชายกันต์กวี นาวะนิภาคโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:20
2411290เด็กหญิงสิริมา สงเคราะห์ภักดีนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:22
2511291เด็กชายสาริศ นาดีด่านกลางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:48
2611292เด็กหญิงชลดา โคตรรักษาแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:01
2711293เด็กหญิงชวิศา ศรีพุทโธโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:21
2811294เด็กหญิงปภัสสรณ์ กลั่นกสิกรณ์แสงสุริยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:35
2911295เด็กชายยูรายุ มงคลบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:55
3011296เด็กหญิงอัญชิสา ปลื้มกลางบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:28
3111297เด็กชายภิญญาพัชญ์ สุขอาสาสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:38
3211298เด็กชายกวีพัฒน์ ลิตุโรงเรียนบ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:54
3311299เด็กหญิงพรรณนารา โดยอาษาบ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:53
3411300เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์พินิจสัญลักษณ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:48
3511301นายฌยาวัฒน์ บรรพชาติโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:54
3611302เด็กชายอนัสนันท์ คำทองหลางรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:45
3711303เด็กชายเมธวิน รุ่งเรืองโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:08
3811304เด็กหญิงธนัชพร จันทะบุตรวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:59
3911305เด็กชายแทนธรรม ชิดมะเริงวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:48
4011306เด็กหญิงเบญญาวรัชญ์ วังโสโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:37
4111307เด็กหญิงชนินาถ พรรษานิคมชลประทานสงเคราะห์ ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:21
4211308เด็กหญิงด.ญ.พิชญาพร พรมบลบ้านหนองไข่น้ำ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:29
4311309เด็กหญิงอภิกขณา อรุณวรปัญญาเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:30
4411310เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ โพธิ์ภัยบ้านวังสีสด ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:48
4511311เด็กหญิงอรวรรณ ตรงดีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:48
4611312เด็กหญิงอรกัญญา เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:36
4711313เด็กหญิงสุรีย์​ญา​ เชษฐ​สิงห์​โรงเรียน​บ้านหนองขวาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:23
4811314เด็กหญิงบุญนิสา ทองคำชูรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:13
4911315เด็กหญิงกัญชพร สิทธิบูรณะโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:58
5011316เด็กหญิงมณิสรา ถวิลคำบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:00

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th