ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111823เด็กชายธนวัฒน์ อาจสูงเนินโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2563 12:41
211824เด็กชายภัทรกร บารมีส้าวบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2563 14:31
311825เด็กชายชินณวัฒน์ วงษ์ท้าวบ้านคลองใบพัด ผ่านการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2563 14:48
411826เด็กหญิงวรนันท์ อิ่มลิ้มธารสัตยาไส ผ่านการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2563 15:13
511827เด็กชายยุทธพิชัย เปียเมืองบ้านสอยดาว ผ่านการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2563 15:14
611828เด็กชายศักย์ศรณ์ มุ่งสวนกลางบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2563 15:39
711830เด็กหญิงชญาดา ธนารุ่งสกุลถนอมศิษย์ ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 08:56
811831เด็กหญิงรุ่งทิวา หลุยจันทึกขนงพระใต้ ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 09:12
911832เด็กหญิงปุญญิศา แก้วมณีกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 09:23
1011833เด็กหญิงพราวพิลาศ กัณฑาบ้านท่าเลื่อนสามัคคี ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 09:38
1111834เด็กชายธนวรรธน์ ปิ่นสันเทียะโีรงเรียนบุญเจริญ ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 09:52
1211835เด็กหญิงนภมาศ ไปนั่นโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 10:16
1311836เด็กชายธันฐภัทร์ ธนสิริไพศาลโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 10:33
1411837เด็กชายนพพร คัมภิรานนท์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 10:46
1511838เด็กชายชลันธร สร้อยพิมายโรงเรียนบ้านคลองยาง ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 10:57
1611842เด็กชายอิทธิ์กานต์ ยาสูงเนินบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 12:23
1711843เด็กชายประชาวิทย์ กำเเพงดีรอดณรงค์ศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 12:34
1811845เด็กชายชินบัญชร ชมชื่นบ้านหนองม่วง ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 13:55
1911846เด็กหญิงณัฏวรา เมฆาบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 14:44
2011847เด็กหญิงศศิรัตน์ รักสูงเนินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำคะตอง 1 ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 15:11
2111848เด็กชายภูมิพัฒน์ ฤทธิไธสงโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 15:45
2211849เด็กหญิงอรจิรา ส่งศรีโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) กำลังตรวจสอบข้อมูล 11 พ.ค. 2563 15:45
2311850เด็กชายชนากานต์ รัตนวงษ์ 11 พ.ค. 2563 16:17
2411851เด็กชายสรายุทธ กาวิระโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 18:59
2511852เด็กหญิงณิชารีย์ กาญจนะทวีโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 19:00
2611853เด็กชายนุติ คงฉายรร.บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 19:35
2711854เด็กชายธนวรรธน์ ปานทุ่มประสารวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 11 พ.ค. 2563 20:41
2811855เด็กหญิงธฤษวรรณ จันโตบ้านซับน้อย ผ่านการตรวจสอบ 12 พ.ค. 2563 09:56
2911856เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาภนอกบ้านหนองตะกู ผ่านการตรวจสอบ 12 พ.ค. 2563 10:46
3011857เด็กชายอุดมศักดิ์ ปัดถามาไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 12 พ.ค. 2563 11:38
3111858เด็กหญิงกิติยา ชัยเขตโรงเรียนบางคูลัด ผ่านการตรวจสอบ 12 พ.ค. 2563 12:05
3211859เด็กชายนำพล ศรีคัทธะนามสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 12 พ.ค. 2563 13:04
3311860เด็กหญิงศุภณิช แผ้วภักดีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 12 พ.ค. 2563 14:09
3411861เด็กหญิงก้านพลู ภูเกาะ กำลังตรวจสอบข้อมูล 12 พ.ค. 2563 16:16

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th