ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111658เด็กหญิงบุญรักษา เสงี่ยมสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 18:22
211659เด็กหญิงสรัญญา นุชคงรร.บ้านท่าเลื่อนสามัคคี ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 08:31
311660เด็กหญิงญาณกา เรื่องกลางโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 08:33
411661เด็กชายเดชาวัตร ผินนอกบ้านหนองเสม็ด ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 08:35
511665เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทรายทองโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 08:46
611666เด็กหญิงธนพร วัฒนวิทย์สกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 08:56
711667เด็กหญิงรวีวรรณ สายบัวรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 08:57
811668เด็กหญิงศรัญรัตน์ มีเงินถนอมศิษย์วิทยา กำลังตรวจสอบข้อมูล 6 พ.ค. 2563 08:58
911669เด็กหญิงวรัชยา เพิ่มรัตน์บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 09:02
1011670เด็กชายบัญญพนต์ เหนือโทเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 09:10
1111671เด็กหญิงภัทรจาริน ไปล่ตระกูลกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 09:11
1211677เด็กหญิงสุธิกาน นิ่มเนียมสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 10:47
1311678เด็กหญิงพิรุณพร เหมะธุลินบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 10:55
1411679เด็กชายรัฐภูมิ เปียเมืองออเงิน(อ่อน เหม อนุสรณ์) ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:10
1511680เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์เรืองรร.ถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:34
1611681เด็กชายนิติการ แก้วธนกิจบ้านลำสมพุง ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:44
1711682เด็กหญิงสุนทรา ดวงทนาบุ่งเตย ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:46
1811683เด็กหญิงปนัดดา มีศิริโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:51
1911684เด็กชายชินภัทร เกียรติประเสริฐดีโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:54
2011685เด็กหญิงบุตรชฎารัสมิ์ ใจสูงเนินโรงเรียนประชานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 11:58
2111691เด็กหญิงชนาภา อภัยพิมพ์รร.บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 12:28
2211692เด็กชายชลทิศ ไกรบำรุงโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 12:43
2311694เด็กชายภานุวัฒน์ ถนัดทางเสนารัฐวิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 12:48
2411695เด็กหญิงพิมชนก บริบูรณ์จตุพรโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 12:51
2511696เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีประเสริฐพงศ์โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 12:51
2611697เด็กหญิงรมิตา พรมพันธ์ใจร.ร. รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 12:54
2711699เด็กชาย เศรษฐวัฒน์ พรมอุ่นโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 13:10
2811700เด็กหญิงไอรดา พรมพันธ์ใจร.ร. รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 13:13
2911701เด็กหญิงปณิดา ช่วงสันเทียะบ้านโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 13:21
3011702เด็กหญิงอริษา สุขโภคกิจบ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 13:26
3111703เด็กชายยศกร อภัยแสนบ้านลำสมพุง ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 13:33
3211704เด็กหญิงวรรณา มีสีสงค์โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 13:43
3311706เด็กชายสมบูรณ์ โกศะโยดม กำลังตรวจสอบข้อมูล 6 พ.ค. 2563 14:07
3411707เด็กชายปิยวัฒน์ จันทร์เพ็ญ 6 พ.ค. 2563 15:04
3511711เด็กหญิงครองขวัญ ป่วนครบุรีบ้านซับเศรษฐี ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 18:05
3611712เด็กหญิงอารีรัตน์ เนื่องยินดีไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 19:07
3711713เด็กหญิงญาณิศา ดาษดาโรงเรียนประชานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 19:53
3811714เด็กชายณภัทร บุญเป็งเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 19:55
3911715เด็กหญิงเอมมิลี่ แมรี่เคท เดาว์นีย์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 6 พ.ค. 2563 20:20
4011716เด็กชายภาคิม ไกรเลิศรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 08:48
4111717เด็กชายชลชาติ เที่ยงบุตร์บ้านหนองตะกู ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 09:15
4211718เด็กหญิงณัฐชา ร่มพุดซาวัดทุ่งตะลุมพุก ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 09:33
4311719เด็กหญิงมนัสนันท์ อุ่นจิตรโรงเรียนจำรัสวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 09:37
4411720เด็กหญิงนันทภัค จิตจำนงค์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 10:11
4511721เด็กชายซีชัน คิมบ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 10:34
4611722เด็กหญิงจุฑามาศ เพลิดขุนทดโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 10:42
4711723เด็กหญิงสร้อยสุดา ชัยการบ้านท่ามะนาว ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 10:50
4811725เด็กหญิงศศินิภา ผาดำรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 11:34
4911726เด็กหญิงอริสรา เทพนอกบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 11:44
5011727เด็กหญิงชลลดา ท้าวพาเทศบาล 1 บ้านหน่องสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 7 พ.ค. 2563 12:16

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th