ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111537เด็กหญิงโยษิตา ดุนไธสงโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:59
211538เด็กหญิงภัณฑิรา ศิริจันดารุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:09
311539เด็กหญิงณัชชา ดวงโสมาบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:22
411540เด็กชายณัฏฐกรณ์ ประกอบดีโรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:36
511541เด็กหญิงณัฐรวดี บัวลาเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:38
611542เด็กหญิงภัทราพร การสุวรรณโรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:56
711543เด็กหญิงสุทธาสิณี มงคลบ้านคลองยาง ต.หนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:39
811544เด็กหญิงวรัทยา โมลาโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:50
911545เด็กหญิงพิชชาพร เฉลยวรรณโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:17
1011546เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองหล่อวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:36
1111547เด็กหญิงรนิชา หมื่นรักษาบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:46
1211548เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีณรงค์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:15
1311549เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทิพย์เนตร์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:09
1411550เด็กชายธีรภัทร กาญจนธวัชรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:48
1511551เด็กหญิงณสุภัค แก้วบุตรดีโรงเรียนบ้านคลองเสือ ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:25
1611552เด็กชายภัทรดนัย ขาวจันทึกบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:08
1711553เด็กชายกัณฑ์อเนก จันทอินทร์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:34
1811554เด็กชายรัตนชัย สุมาลัยโรงเรียนจำรัสวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:11
1911555เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์ พรมจันทึกโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:28
2011556เด็กชายวัชระ เปรมสนธิเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:28
2111557เด็กชายทรงวุฒิ พุ่มมะลิบ้านโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:38
2211558เด็กชายชนม์ชนันทร์ พุ่มขจรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:27
2311559เด็กหญิงนันทิดา มงคลภักดิ์สัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:51
2411560เด็กหญิงนุสรา โทขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:32
2511561เด็กชายโชติวัฒน์ สมพินิจโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:47
2611562เด็กหญิงกมลวรรณ จำนองเเพงบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:39
2711564เด็กหญิงเอมิกา หนานสายออโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย​ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:51
2811565เด็กหญิงธันยพร เสนนอกโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:21
2911566เด็กหญิงภควดี ยุทธสูงเนินโรงเรียนบ้านซับน้อย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:44
3011567เด็กชายคุณานนนต์ ลาภลิขิตโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:50
3111568เด็กชายณัฏฐกาณฑ์ พร้อมสิ้นสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:09
3211569เด็กชายรติวรรธน์ วงษาวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:19
3311570เด็กชายเอกลักษณ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนบ้านหินเพิง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:46
3411571เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ต้นแขมโรงเรียนเทศบาล๑ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:50
3511574เด็กชายวรกานต์ รักษาสุวรรณโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:51
3611575เด็กชายธรรมรัตน์ โนนสาลีบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:38
3711576เด็กชายฟารูก ม่วงไหมเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 17:16
3811578เด็กชายณัฏฐกรณ์ พร้อมสิ้นสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:58
3911579เด็กชายกรวิชญ์ หมื่นศรีโรงเรียนคุรุสามัคคี ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:40
4011581เด็กหญิงชลธิชา ประดับศรีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:48
4111583เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์ศรีบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 08:51
4211584เด็กหญิง วิลาวัลย์ ปลัดกองขนงพระใต้ ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:39
4311585เด็กชายธนากร เขียวเฮียวโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:24
4411586เด็กชายชนากานต์ รัตนวงษ์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:39
4511588เด็กชายสิริวัฑฒ์ ดาลาดกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:24
4611589เด็กชายชนะพล กรวดนอกบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:27
4711590เด็กหญิงเจสมิน จูเนียร์ เบอร์เกสAdventist International Mission School ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:35
4811591เด็กหญิงศศิธร บุญเรืองโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:39
4911592เด็กชายรณกร สุขจิตรโรงเรียนพฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:46
5011593เด็กหญิงนทรมณ สายเพ็ชรโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:33

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th