ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111480เด็กชายรณกฤต ใจอินทร์เติมเเสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:30
211481เด็กหญิงอรธัญญา สีเพียงโรงเรียนสวัสดีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:06
311482เด็กชายพชร พูนน้อยวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:08
411483เด็กหญิงธิดารัตน์ สอนนอกโรงเรียนประชานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:08
511484เด็กชายอินทัช ทับจันอัดโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:44
611485เด็กหญิงน้ำอิง เทศฉิมรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:26
711486เด็กชายภรัณยู ชอบธรรมโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:23
811487เด็กชายเสนีย์ กวกขุนทดพฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:34
911489เด็กหญิงอชิรญา บงสาลีเทศบาล๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:07
1011490เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีหิรัญสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:16
1111491เด็กหญิงณัฎฐธิดา บั้งเงินบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:37
1211492เด็กหญิงอัญชิษฐา ทองคำโรงเรียน​วัฒวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:24
1311494เด็กหญิงวรกานต์ พนาลักษณ์ถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 08:58
1411496เด็กหญิงจิรวดี วินิยมบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:48
1511498เด็กหญิงพัชรพร มุ่งสมัครโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:34
1611499เด็กชายต้นน้ำ แก้วสีแสงรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:43
1711500เด็กหญิงปุณยาพร ใยบัวโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:39
1811501เด็กหญิงอุมาพร สินตะคุเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:59
1911503เด็กชายธาราเทพ บุญญานิคมสร้างตนเองลำตะคอง1 ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:05
2011504เด็กหญิงด.ญ.ศรันย์รัชน์ พิศนอกกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:10
2111505เด็กชายสรศักดิ์ สารรักวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:55
2211506เด็กหญิงชุติญา แม่กรองโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:45
2311507เด็กหญิงจิลัดดา บุตรโพธิ์โรงเรียนบุญเจริญ​วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:57
2411509เด็กชายพีระพล ลินลาดเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:15
2511511เด็กชายเกียรติศักดิ์ ถนอมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:12
2611512เด็กหญิงกัญญพัชร แผนพิมายโรงเรียนเทศบาลหินกอง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:21
2711513เด็กชายด.ช.นพรัตร์ คำกลางโรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:55
2811514เด็กชายอธิชา คัมภิรานนท์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:57
2911515เด็กชายธนภัทร พลสงครามโรงเรียนหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:50
3011516เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิบัตรกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:04
3111517เด็กหญิงวารินทิพย์ ใจยะสารบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:45
3211518เด็กหญิงปวริศา อุ่นจันทึกรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:50
3311519เด็กชายณัฐกิตติ์ สันทัดวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:47
3411520เด็กหญิงนภัสกร ใสแสงบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:11
3511521เด็กหญิงเกวลิน พุ่มสำราญสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 17:25
3611522เด็กหญิงกัญญาภัค ทองปรุงบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:50
3711523เด็กชายวุฒิภัทร พันลำโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:07
3811524เด็กชายสุรดิษ เสน่ห์จันทร์ไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:44
3911525เด็กหญิงลภัสรดา เนตรโคกสูงวันครู 2502 ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:14
4011526เด็กหญิงจารุวรรณ อรัญกรโรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:05
4111527เด็กหญิงขวัญข้าว รัตพันธ์บ้านคลองมะค่าหิน ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 15:14
4211528เด็กหญิงชนัญชิดา สร้อยจันทึกเบทาโกรวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:39
4311529เด็กหญิงธนัชชา บัญญัติทรัพย์สัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:59
4411530เด็กชายธนธรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:30
4511531เด็กชายกิตติ รัชชุศิริบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:01
4611532เด็กหญิงมณีวรรณ มาสิงห์รร.บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:01
4711533เด็กชายปาราเมศ อินทศรพฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:57
4811534เด็กหญิงกิติญาพร จันทีโรงเรียนบ้านเขาวง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:37
4911535เด็กชายพัทรดล จีนม่วงกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:42
5011536เด็กชายณภัทร กิจสัมฤทธิ์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:58

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th